Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper:

De verkoper is: Filip Van Overstraeten, Lombeekstraat 42B, 1790 Affligem

Ondernemingsnummer: BE 0578 885 211

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen op het internet van artikelen uit het assortiment op onze webshop. “Zotvanwijn”.
2.1 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden en bevestigt hij dat hij de verkoopsvoorwaarden kent.

2.2 Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.

2.3De overeenkomst dient gesloten te worden in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij het Nederlands niet voldoende beheerst om de nietig-verklaring van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

2.4. Filip Van Overstraeten kan ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten gelden steeds de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de verkoop.

2.5 Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

3. Het aanbod van de Webshop van Zot van wijn geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast. 
3.1 Alle afbeeldingen op de website/webshop zijn illustratief. Deze kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het uiterlijk van het artikel.

3.2 De gegeven informatie, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informative onvolledig of niet up-to-date is.

3.3 Filip Van Overstraeten is niet aansprakelijk in geval van eventuele zet- of drukfouten of eventuele foutieve prijszetting.

4. Filip Van Overstraeten behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in volgende gevallen.

  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel.
  • Bij overmacht

5. Alle prijzen vermeld op de website van zot van wijn zijn inclusief BTW.
De vermelde prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

Aanbiedingen en acties gelden zolang de voorraad strekt en zolang zij zijn opgenomen op de website.

6. De klant kan zijn bestelling bij afhaling in onze afhaalpunten cash betalen of vooraf per overschrijving.

7. De goederen blijven eigendom van zot van wijn, totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgenomen. Het risico wegens verlies of beschadeging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

8. Bij afhaling dient de klant zijn bevestigings-email voor te leggen in het afhaalpunt.
In het geval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikels worden maximum 14 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in het aangegeven afhaalpunt.

Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 14 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd.

9. Verzakingstermijn:
De consument heeft het recht aan Filip Van Overstraeten mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

9.1 Elke klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering, contact opnemen met “zot van wijn” via een schrijven of een email.

9.2 De klant dient tevens binnen dezelfde termijn de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadige staat, in de originele verpakking en met de originele factuur terug te bezorgen aan zot van wijn.

9.3 Bevuilde, beschadigde en/of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

9.4 Binnen 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Filip Van Overstreten, de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de gemaakt leveringskosten of andere kosten.

10. Klachten:
Elke zichtbare beschadiging van de artikelen of andere tekortkomingen bij de afhaling of levering, moet onmiddelijk worden gemeld aan Filip Van Overstraeten, op strafe van verval van elk recht.

10.1 Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper eveneens telefonisch of per email bij ons terecht.

11. Privacy:
Zot van wijn hecht belang aan uw privacy. Hoewel het merendeel van informatie via www.zotvanwijn.be beschikbaar is zonder date er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Hoewel is het mogelijk dat de gebruiker zijn persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze verkregen informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze producten en acties. GDPR: wij behandelen klantengegevens als strikt vertrouwelijke informatie.  Je kan je steeds uitschrijven via mail of link.

11.1 De bezoeker/klant kan op verzoek zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.  Deze persoon kan zich richten tot zot van wijn per schrijven of per email.

11.2 Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

11.3 Conform de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens, die dateert van 8 december 1992, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en op een eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Indien nodig kan U eveneens vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

12. Bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups)

13. Al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal onderworpen worden aan de Rechtbanken van het Arrondissement Vlaams Brabant.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cart
Your cart is currently empty.